Hvammsvirkjun

Biðflokkur

Landsvirkjun hefur um árabil unnið að rannsóknum og undirbúningi virkjana í neðri hluta Þjórsár neðan Búrfellsvirkjunar: Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun.

Mati á umhverfisáhrifum allra virkjunarkostanna er lokið og hafa þeir verið teknir inn á staðfest aðalskipulag viðkomandi sveitafélaga.

Hvammsvirkjun er efsti virkjunarkosturinn, þar fyrir neðan kæmi Holtavirkjun og Urriðafoss er svo neðsti virkjunarkosturinn, næst sjó.

Landsvirkjun hefur lagt til mótvægisaðgerðir til lágmörkunar neikvæðra áhrifa á fiskistofna í Þjórsa verði af frekari virkjunum í ánni. Mótvægisaðgerðirnar taka til aðgerða til að tryggja niðurgöngu seiða án verulegra affalla og aðgerða til að koma til móts við skert búsvæði á svæðum sem fara undir lón eða þar sem veruleg breyting verður á rennsli um farvegi. Sjá nánar um rannsóknir á fiskgengd í Þjórsá og mótvægisaðgerðir hér:

Sjá nánar um rannsóknir á fiskgengd í Þjórsá og mótvægisaðgerðir

Árið 2013

Á árinu 2013 var Hvammsvirkjun flokkuð í biðflokk og því var undirbúningsframkvæmdum haldið í lágmarki. Landsvirkjun lagði ríka áherslu á að Hvammsvirkjun færðist í nýtingarflokk og lagði ný verkefnisstjórn rammaáætlunar það til í lok desember.

Helstu kennistærðir

7.578
Vatnasvið (km²)
116
Yfirfallshæð Hagalóns (m y.s.)
4.6
Flatarmál Hagalóns (km²)
15,5
Miðlun (Gl)
1.800
Frárennslisgöng (m)
900
Frárennslisskurður (m)
310
Virkjað rennsli (m³/s)
32
Virkjað fall (m)
82
Afl (MW)
665
Orkugeta (GWh/ári)